ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ

1. ശ്രീ. ജയചന്ദ്രൻ എം.എസ് പ്രസിഡന്റ്
2. ശ്രീ. പി. വി. രവി ഭരണസമിതി അംഗം
3. ശ്രീ. എം. ബി. ചന്ദ്രബോസ് ഭരണസമിതി അംഗം
4. ശ്രീ. സന്തോഷ് കുമാർ ഭരണസമിതി അംഗം
5. ശ്രീ. അസീസ് എ. എം ഭരണസമിതി അംഗം
6. ശ്രീ. മന്മഥൻപിള്ള വി.ബി ഭരണസമിതി അംഗം
7. ശ്രീ. ജോസഫ് എം.ഡി ഭരണസമിതി അംഗം
8. ശ്രീ. ദാമോദരൻ കെ.പി ഭരണസമിതി അംഗം
9. ശ്രീമതി. സുധർമ്മ രാജു ഭരണസമിതി അംഗം
10. ശ്രീമതി. ലസിത മുരളി ഭരണസമിതി അംഗം
11. ശ്രീമതി. മിനി ഡേവിഡ് ഭരണസമിതി അംഗം
12. ശ്രീമതി. രേണുക എം.സി ഭരണസമിതി അംഗം

ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് / ഉദ്യോഗസ്ഥർ

1. ശ്രീ. എം. പി. വിജയൻ സെക്രട്ടറി/ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
2. ശ്രീ. വി. വി. സനിൽ അസ്സി. സെക്രട്ടറി
3. ശ്രീ. കെ. ജി. നിഷാദ് അക്കൗണ്ടന്റ്
4. ശ്രീമതി. കെ. ജി. വത്സ സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
5. ജെ.എം ഡീന ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്
6. എം.എസ് സോണ ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്
7. എ.കെ .ഷിബിമോൾ ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്
8. ശ്രീ. കെ. കെ. രഘുവരൻ പ്യൂൺ

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കുന്നവർ

ഉപദേശകർ

ശ്രീ. വി. ബി. പ്രദീപ് Farm Consultant/ Agriculture Officer
ശ്രീ. പി. വി. മമ്മു Master Farmer
ശ്രീ. എം. എൻ. പി. നായർ Project Consultant/ Advisor
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
കൃഷി കൺവീനർ-എം.വി .വർഗ്ഗീസ് ജോ:കൺവീനർ – ജയന്തി പങ്കജാക്ഷൻ
ക്ഷീരം കൺവീനർ-പി.കെ. ദാസൻ ജോ:കൺവീനർ-മോഹിനി രവി
കുറ്റിമുല്ല കൺവീനർ-വിജയമ്മ അശോക്‌കുമാർ ജോ:കൺവീനർ-പത്മാവതി ചന്ദ്രൻ
മുട്ടക്കോഴി കൺവീനർ-അജിത മുരളി ജോ:കൺവീനർ-ശ്രീരശ്മി

സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവർ സേവന വിതരണത്തിൽ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച 23 അംഗ സുരക്ഷാ സേനയും പാടത്തും പറമ്പിലും കർഷകർക്ക് സേവനം നൽകുന്നു.